Najdete mne
úterý, 09 září 2014 18:59

Pracovní listy pro ženy na mateřské "dovolené"

Napsal(a) 


Pracovní listy pro ženy na mateřské „dovolené“
Na pracovním sešitu spolupracovaly:
Anna Saavedra
Eva Melo
Veronika Hradová

Mateřství jako tvůrčí cesta

První roky mateřství a také doba strávená na mateřské dovolené je intenzivní životní etapou. Zažíváme samu sebe v nové roli a nečekaných situacích, radostných i stresujících, plných nových emocí. Pracovní listy pro ženy na mateřské dovolené slouží k zaznamenání různých nových pocitů a situací týkajících se mateřství technikou tvůrčího psaní a fotografie.
Co je to vlastně mateřství? Období mnoha změn, a nejen těch biologických, co plní stránky časopisů i internetová fóra. Jsou to také změny naší identity, životní role, rodinných konstelací – je to cesta duše do nových, zatím nepopsaných a neobjevených území. Našim úkolem je duši na této nové cestě doprovodit, třídit materiál nových zážitků, starých vzpomínek, radostných emocí i skrytých strachů. Najít způsob jejich vyjádření. Najít svoje místo, svůj hlas. Důležité je mít oči otevřené – k tomu, co se děje kolem i uvnitř nás. Každý den se na okamžik zastavit v proudu času a jen se dívat, naslouchat. Zkusme například k tvůrčímu vyjádření použít fotoaparát (nebo stačí dnes už běžný mobilní telefon s fotoaparátem). Nemusíme se zatěžovat tím, že neovládáme techniku, i když alespoň jednoduchá základní dovednost při ovládání fotopřístroje pomůže k přesnějšímu vyjádření našich myšlenek a emocí. Co je ale důležitější, fotoaparát nám dopomůže k uvědomění si zázračných okamžiků, které se nám během každého dne dějí. Stačí se ráno rozhodnout a přimět se k tomu být bdělé a připravené tyto chvíle zachytit. Uvidíte, že se k fotografiím budete ráda vracet, zvláště po mateřské "dovolené".
K následujícím tvůrčím úkolům nás inspirovala tvorba několika dalších matek - fotografek, spisovatelek, básnířek, performerek. A díky nim se i vy můžete stát na okamžik fotografkou, spisovatelkou, básnířkou nebo performerkou. Čerpat z vlastních mateřských zážitků a vydat se na tvůrčí cestu spolu s námi. A tvořit svou vlastní a jedinečnou variantu mateřství.

Planeta matek
Zkuste si představit planetu, na které žijí jen matky malých dětí. Jak by taková planeta vypadala? Navštěvujete místa, kde se shromažďují výhradně matky malých dětí? Baby kavárny? Pískoviště? Zkuste si zahrát na „reportérku“ a sledovat, co se na takových místech děje, jak to zde vypadá, jaká je zde atmosféra, o čem se nejčastěji mluví a jakým způsobem.

Tvůrčí úkol:
reportáž
Udělejte fotografie na pískovišti či místě, kde se shromažďují matky – a zkuste zachytit atmosféru, komické nebo absurdní situace, obrazy vyvolávající radost, lítost či smutek.
Sledujte samu sebe během jednoho dne a napište krátký text, povídku, reportáž na téma „Jeden den na planetě matek“. Zkuste v ní vyjádřit pocity, které každodenně zakoušíte jako matka – v parku, v tramvaji, v obchodě, na ulici.

„Super-matka“
Naše představa o mateřství je do velké míry určena společností, ve které žijeme. Nejen tím, co si neseme z vlastní rodiny či z našeho bezprostředního okolí, ale také z oblasti médií, televize a časopisů, které často vytvářejí obraz „dokonalé super-matky“.
Tvůrčí úkol:
komiks
Pořiďte si některý z časopisů pro maminky a najděte v něm fotku „dokonalé super-matky“, krásné, upravené, s dokonale šťastným úsměvem a úžasně spokojeným (nikdy ne plačícím) děťátkem v náručí.
Tuto fotku vystřihněte, nalepte na papír a nakreslete k ní komiksovou bublinu. Fotografie ženy jako by nám říkala „jsem dokonalá, všechno mám pod kontrolou, všechno je perfektní“ – a do bubliny doplňte, co si tato žena myslí doopravdy, tedy „holou pravdu“, která bude sloužit k rozbití stereotypu „dokonalé super-matky“. Zkuste napsat, co tuto ženu štve, trápí, čeho se bojí, co pod svou dokonalou maskou před světem skrývá.

Můj porodní příběh
Kdy se vlastně z ženy stává matka? Je to už přání nebo první myšlenka na to mít dítě? Nebo dva proužky na těhotenském testu a dalších devět měsíců napjatého očekávání? S určitostí je to především porod, nezapomenutelná, klíčová událost, během které nepřichází na svět jen nový člověk – miminko, ale také nový člověk – jeho matka.
Tvůrčí úkol:
vyprávění
Napište svůj vlastní „porodní příběh“. Jak přišlo na svět Vaše dítě / Vaše děti? Zkuste si vzpomenout na různé detaily, na vaše pocity během porodu, na vnímání času a první setkání s Vaším dítětem. Napište své vyprávění s vědomím, že si jednou i Vaše dítě bude moci přečíst, jak přišlo na svět.

Portrét mého dítěte
Vaše dítě je v tuto chvíli zřejmě nejbližším člověkem, se kterým žijete v každodenní intimitě a blízkosti. Pro mnoho výtvarnic či fotografek se právě jejich děti staly důležitým tvůrčím námětem. Každé dítě je naprostý originál, zároveň je však našim zrcadlem a mnohdy také připomínkou našeho vlastního dětství.
Tvůrčí úkol:
fotografie - portrét
Vytvořte portrét svého dítěte / svých dětí. Nejde nám o „krásné“ fotky „dokonalých“ dětí z časopisů, naopak – často je nedokonalost právě tím, co milujeme nejvíc a co tvoří skutečné pouto. Zkuste vytvořit portrét, který skutečně vyjádří osobnost Vašeho dítěte, jeho originalitu, jeho zvyky.
Na fotografii nemusí být přímo Vaše dítě, mohou to být i jeho věci, jeho hračky nebo nějaká věc, kterou samo vytvořilo nebo která ho charakterizuje.

Dopis mému dítěti, který si přečte, až bude dospělé
Mateřství (stejně jako každý vztah) je věcí času. Je to pouto, které s časem roste a nabývá na intenzitě, ale také láska k člověku, který prochází neustálými proměnami. Milujeme někoho, kdo roste, mění se, objevuje sám sebe i okolní svět. S úžasem sledujeme, jak si osvojuje jazyk, jak začíná přemýšlet i jak se pomalu vzdaluje z naší náruče.
Tvůrčí úkol:
dopis
Napište Vašemu dítěti / Vašim dětem dopis, který si přečtou, až budou dospělé. Zkuste v tomto textu upřímně pojmenovat, jak je vnímáte v tomto konkrétním momentě Vašeho života. Co Vám dělá radost? Co Vás trápí? A co byste jim jako jejich matka přála do budoucího života?

Moje dětství
S péčí o malé děti se nám mohou vracet pocity z našeho vlastního dětství. Tato regrese /návrat/ nám odkrývá dobré i špatné vzpomínky na první roky našeho života, na naše rodiče, na atmosféru našeho domova, naše první zkušenosti na tomto světě, které nás formovaly.
Zkuste zavzpomínat. Jaká byla Vaše oblíbená hračka? Vaše oblíbené jídlo v dětství? Vaše oblíbená knížka? Čím jste chtěla být, až vyrostete? Jaká byla Vaše představa o budoucím životě, o Vaší budoucí rodině?
Nyní se zkuste zamyslet, jaké věci budou charakterizovat dětství Vašeho dítěte /Vašich dětí. Na co budou vzpomínat? Zkuste se podívat na Vaši bezprostřední přítomnost jejich očima.
Tvůrčí úkol:
úvaha
Zkuste napsat krátký text na téma „moje dětství“. Co ze svého vlastního dětství chcete nebo naopak nechcete předat svým dětem? Čemu se rozhodně chcete vyhnout?
fotografie
Vyfotografujte něco, co vám připomíná Vaše dětství. Něco, co osloví vaše "vnitřní dítě" (stánek se zmrzlinou, květiny..). Nebo vyberte některou ze starých fotek, která zachycuje Vaše první vzpomínky.

Můj partner
Partnerský vztah s příchodem dítěte/dětí zažívá mnoho změn. Mění se podmínky každodenního soužití, trávení volného času, převážná část energie směřuje k dítěti a k praktickému fungování každodenního „rodinného provozu“. Zkuste se ale na chvíli zastavit a podívat se na svého partnera, na muže, s nímž žijete, uvědomit si jeho přítomnost, jeho každodenní zvyky, jeho osobnost a to, jak se on sám cítí v této fázi svého života.
Tvůrčí úkol:
fotografie - portrét mého partnera
Objektem Vaší tvorby je nyní Váš muž. Zkuste vyfotografovat dva jeho portréty. Na první fotografii ať je takový, jaký si přeje být navenek vůči okolnímu světu (jeho profese, jeho zájmy, jeho „masky“).
Na druhém portrétu se snažte zachytit, jaký je uvnitř, tak jak ho znáte třeba jen Vy sama díky společnému soužití. Na fotografiích může být přímo Váš muž nebo jeho oblíbené věci, oblečení, místo, na kterém tráví svůj čas.
text - inzerát
Zkuste se podívat na internet na texty seznamovacích inzerátů. Nechte se inspirovat těmito texty a napište dva fiktivní inzeráty za svého partnera. V prvním inzerátu ať je takový, jakého jste ho viděla na počátku vašeho vztahu /princ na bílém koni/.
Ve druhém inzerátu ať je takový, jakého ho vidíte dnes, se všemi jeho dobrými i špatnými vlastnostmi /princ na bílém koni, který vypil sérum pravdy/. Tento text slouží pouze Vám. Můžete být tedy zcela upřímná.

Věty, věty, věty
Jedním z důležitých mateřských úkolů je předávání jazyka. Je to právě matka, která učí malé dítě mluvit, proto také jazyk, kterým mluvíme, je naše „mateřská řeč“. Způsob, jakým komunikujeme se svými dětmi, a věty, které jim říkáme, jak je chválíme, co jim přikazujeme nebo jak je hodnotíme, se stávají základem pro jejich vlastní budoucí sebehodnocení. Stávají se programem, který ponesou ve svojí hlavě řadu dalších let.
Jazyk není jenom prostředek komunikace s jinými lidmi, je to způsob, jakým třídíme a pojmenováváme své myšlenky a pocity. Mnoho pocitů a myšlenek ale nikdy přímo nevyslovíme a i když máme dojem, že je dáváme dostatečně najevo jinými způsoby, naše okolí/náš partner/naše děti je jednoduše nemohou vycítit.
Tvůrčí úkol:
věty
Napište na papír, jaké věty jste v dětství /i během dospívání/ nejčastěji slyšela od svých rodičů. U každé z vět napište „překlad“ – tedy jak jste si tuto větu interpretovala – a co Vám do života přinesla (dobrého nebo špatného). Na druhou stranu papíru napište, co jste si v době svého dětství/dospívání přála nebo potřebovala od nich slyšet (nebo co byste ráda slyšela ještě i dnes).
vzkazy
Zanechte po bytě různé zdánlivě nenápadné vzkazy partnerovi či dětem. Mohou to být komiksové bubliny vystřižené z papíru nebo věty poskládané ze špaget na kuchyňské lince, z dětských kostek na zemi, napsané na zrcadle v koupelně... Vzkazy vyfotografujte.

Dream Book
Udělejte si chvíli sama pro sebe a zapřemýšlejte. Jaké jsou Vaše sny a plány do budoucna? Co byste si ráda splnila v příštích řekněme dvaceti letech? Zkuste nepřemýšlet za celou svoji rodinu, ale čistě sama za sebe ve věcech týkajících se Vašeho osobního rozvoje. Mohou to být plány pracovní, osobní, cestovatelské…
Tvůrčí úkol:
dream book - koláž
Vyberte několik nejdůležitějších snů a plánů do budoucna (nezáleží na tom, zda jsou lehce uskutečnitelné) – a vytvořte svoji vlastní Dream Book /knihu životních snů a přání/. Opatřete ji krátkými texty, výstřižky z časopisů ve formě koláže či vlastními kresbami. Uložte knihu na místo, kde ji opět najdete, až budete chtít.

fotka – zátiší
Najděte místo, na kterém se cítíte dobře. Může to být zahrada, zákoutí v parku nebo místo doma, které je jenom vaše. Mělo by to být místo, které vás vystihuje nebo zátiší poskládané z věcí, které máte ráda. Vytvořte fotografii tohoto místa, které bude obrazem Vašeho vnitřního Já.

Moje současná práce - mateřství
Je „mateřská dovolená“ to správné označení pro první roky strávené péčí o malé dítě? Samotné slovo „dovolená“ nám asociuje příjemný odpočinek, relaxaci, nicnedělání. Ale realita na mateřské dovolené je jiná. Je to finančně velmi podhodnocená práce na úvazek čítající 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Možná jste nad tím nikdy nepřemýšlela, ale kdyby bylo mateřství v pravém slova smyslu prací (prací pedagogickou a pečovatelskou plus domácí práce a permanentní přesčasy), vydělávala byste okolo čtyřiceti tisíc korun měsíčně.
Tvůrčí úkol:
zamyšlení
Počítala jste někdy, kolik let vám zbývá do důchodu? Zkuste to. Moc nebo málo?
Dovednosti, které díky mateřství každodenně využíváte, také mohou být přínosné v práci, do které nastoupíte. Jsou to tzv. rodičovské kompetence. Napadá Vás, které z těchto dovedností byste mohla využít ve svém budoucím zaměstnání?


-komunikační dovednosti
- organizační dovednosti
-umění rozhodovat (se)
-flexibilita
-komplexní řešení problémů
-schopnost řešit konflikty
-iniciativnost
-schopnost učit se
-pedagogické dovednosti
-odolnost vůči stresu
-time management
-týmová spolupráce