Najdete mne
Fotoateliér Eva Melo - Blog
Eva Melo

Eva Melo


pondělí, 14 leden 2013 12:52

Rittstein Lukáš


pondělí, 14 leden 2013 09:28

Ukázky prací studentů fotografie

Experimenty, které jsem se svými studenty dělala na Soukromé umělecké škole v Čakovicích - oboru fotografie či na Escole superior artística do Porto .

Večer přemítám a fotografuji za soumraku.

Edgar Degas 1896
Mezi skutečným viděním a pouhým hleděním je nesmírný rozdíl. Asi takový, jako mezi prorockým zřením a reakcemi fotografické desky.

Oskar Kokoshka 1912

Koncem minulého roku vyšla v Nakladatelství akademie múzických umění kniha uměleckého ředitele centra DOX v Praze - Jaroslava Anděla, Myšlení o fotografii (zde možnost rozhovor stáhnout).

pondělí, 07 leden 2013 08:59

Anděl Jaroslav um.ředitel DOX

Večer přemítám a fotografuji za soumraku.

Edgar Degas 1896

Mezi skutečným viděním a pouhým hleděním je nesmírný rozdíl. Asi takový, jako mezi prorockým zřením a reakcemi fotografické desky.

Oskar Kokoshka 1912

neděle, 16 prosinec 2012 15:31

Císař Karel

V cyklu rozhovorů o výtvarném umění, jsme se věnovali povoláním či posláním, která jsou spjata s tvorbou výstav. Asi každý už slyšel o nějákém kurátorovi... možná nerozuměl všem těm pojmům, které dotyčný kurátor říkal...a tak snad se nám podaří v následujících 10ti minutách trošku lidštěji kurátora představit a zjistit, co a proč dělá...

Zpovídala jsem jednoho z takových in kurátorů současnosti a to Karla Císaře, který zaujal především svým netradičním pojetím Bienále mladého umění v roce 2005 a 2008.
on sám už řekne, jak a proč se stal kurátorem..
Co tedy on konkrétně přináší nového do kurátorské praxe ? Když říká, že má pocit, že to dělá lépe než jiní....
Cituji z článku, který pro časopis A2 napsala kurátorka Martina Pachmanová.
Kurátor by neměl počítat jen s poučeným divákem, tedy s někým, kdo je beztak již „zasvěcen“, ale učit se tlumočit komplikovanou (a mnohdy kontroverzní) povahu současného umění co možná nejširšímu, tedy i laickému obecenstvu, což znamená uvažovat stejnou měrou o produkci jako o recepci umění.
A já se ptám Karla Císaře, jak pracuje s umělci, které na své výstavy vybírá. 
Na závěr jsem chtěla slyšet jména umělců - těch, kteří Karla Cisaře inspirují, těch kteří vyjadřují to jak on nazývá, věci o kterých s nikým nemluví...

neděle, 16 prosinec 2012 15:13

Pachmanová Martina


sobota, 15 prosinec 2012 16:25

Třetí strana zdi výstava fotografie

Hodinový pořad o výstavě Třetí strana zdi - fotografie z 70. a 80.let, která proběhla v Moravské galerii v Brně  .
V pořadu uslyšíte hovořit kurátora výstavy Antonína Dufka, fotografy Jindřicha Štreita,  Danu Kyndrovou, Jiřího Koláře, brněnské fotografy Vladimíra Židlického, Rosťu Košťála.

Rozhovor je doprovázený hudbou Mišíka, Kryla a úryvky z deníku fotografa a architekta Milana Pitlacha

čtvrtek, 13 prosinec 2012 16:19

Kokolia Vladimir

Vladimír Kokolia, profesor Akademie výtvarných umění. Budeme se bavit o tvořivosti, o tom, jak vznikají jeho obrazy, o úžasu o tom, jak je zajímavé se dívat, jak se spojovat na dálku a také co pro něj znamená umění..

Jak si vybírá věci nebo objekty do kterých se bude ponořovat ?

Jestli si myslí, že by se mohl každý naučit dívat způsobem o kterém mluví ? Co bych k tomu měla mít za schopnosti ?

Jak to vypadá, když se věcí dotýká na dálku ? Dá se spojit s něčím, co není přímo ve vaší blízkosti ?